ODWAŻNY I ROZWAŻNY NASTOLATEK

PROJEKT EDUKACYJNY:ODWAŻNY I ROZWAŻNY NASTOLATEK”

współfinansowany i wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizowany w ramach zadania publicznego: Bezpieczna i przyjazna szkoła"

     Termin realizacji: od: 2.09.2013-29.11.2013 r.Projekt "ODWAŻNY I ROZWAŻNY NASTOLATEK" będzie realizowany w Gimnazjum nr 55,ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną poprzez kształtowanie u nich postaw odważnych, sprzyjających bezpieczeństwu w szkole, przeciwdziałających narastaniu agresji oraz promowanie zdrowego stylu życia.Przewidujemy 24 godzin warsztatów dla uczniów dotyczących:

  1. Warsztaty I: promowania zdrowego stylu życia (4godziny),
  2. Warsztaty II: przeciwdziałania agresji i przemocy(4 godziny),
  3. Warsztaty III: twórczego rozwiązywania konfliktów (4 godziny),
  4. Warsztaty IV: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad bezpieczeństwa   podczas wycieczek (4godziny),
  5. Warsztaty V: trening umiejętności społecznych (asertywność; nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi) - 4 godziny.

 

     Ponadto dla nauczycieli odbędą się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (2 razy po 4 godziny),dla rodziców 3 spotkania (po 1 godzinie szkolenia każdorazowo) z zakresu przeciwdziałania patologii i uzależnieniom:

  1. Szkolenie I: Alkohol, narkotyki. Widzę i reaguję.
  2. Szkolenie II: Zaburzenia jedzenia. Przyczyny i interwencja.
  3. Szkolenie III: Cztery typy zachowań. Jak kształtować postawę odważną?

 

     Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów i nauczycieli będą prowadzone przez zewnętrzną firmę ratownictwa medycznego. Pozostałe warsztaty dla uczniów i szkolenia dla rodziców będą prowadzone przez nauczycieli, terapeutów (członków Stowarzyszenia).

     Planujemy jedną wycieczkę dwudniową w Pieniny (zwiedzanie zapory w Czorsztynie, Jaskini Obłazowej, przejście przez wąwóz Homole na szczyt Wysoka), umożliwiającą zastosowanie poznanej wiedzy i umiejętności w praktyce. Podczas wyjazdu uczniowie będą uczestniczyć w organizowanych zabawach integracyjnych oraz wykonywać będą zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

     Całość projektu zakończą warsztaty podsumowujące (4 godziny), odbywające się na terenie szkoły, zaplanowane na koniec listopada 2013 roku. Uczniowie zaprezentują wykonane albumy i wystawę zdjęć z wycieczki oraz wezmą udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie.

scroll back to top